Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Łukasz Wieloch

res iudicata pro veritate accipitur – sprawę osądzoną przyjmuje się za prawdę

Construction Business Law

Whether you're an employee of a construction company, a sub-contractor or a company that builds houses and develops our Houston habitat, we’re here for you.

Read more

Kancelaria Komornika posiada dostęp do następujących baz danych oraz systemów teleinformatycznych:

Zakład ubezpieczeń społecznych

platforma umożliwiająca kwerendę informacji w zakresie danych podmiotów, które zgłosiły dłużnika do zbioru danych osobowych ZUS, a także umożliwia weryfikację aktualnego miejsca zameldowania oraz zamieszkania.

Ognivo 2

umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

to ogólnopolski portal służący do kontaktu elektronicznego obywateli z urzędami.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

system informatyczny zawierający informacje o pojazdach zarejestrowanych w polsce i kierowcach posiadających polskie prawo jazdy.

Elektroniczny Rejestr Zastawów

baza umożliwiająca elektroniczną kwerendę wpisów dokonanych w centralnej informacji o zastawach rejestrowych prowadzonej przez ministerstwo sprawiedliwości

Księgi wieczyste

system teleinformatyczny umożliwiający przeglądanie treści ksiąg wieczystych, a także składanie wniosków o odpisy, wyciągi lub zaświadczenia.

Centrum Personalizacji Dokumentów

baza danych umożliwiająca kwerendę aktualnych danych adresowych dłużników oraz numerów pesel

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

system teleinformatyczny umożliwiający przyjęcie elektronicznych wniosków o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru

usługa umożliwiająca otrzymywanie elektronicznego potwierdzenia odbioru listów poleconych

Struktura egzekucji sądowej Polsce:

Źródło: Krajowa Rada Komornicza

Komorników

Asesorów

Aplikantów

Liczba egzekucji