Właściwość terytorialna

WŁAŚCIWOŚĆ


Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (dz.u.97.133.882) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie rzeczpospolitej polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Właściwość ogólna obejmuje miasta:
Gliwice, Knurów i Pyskowice

oraz gminy:

Gierałtowice obejmujące sołectwo:

Chudów
Gierałtowice
Paniówki
Przyszowice

Pilchowice obejmujące sołectwo:

Kuźnia Nieborowska
Leboszowice
Nieborowice
Pilchowice
Stanica
Wilcza
Żernica

Rudziniec obejmujące sołectwo:

Rudziniec
Bojszów
Bycina
Chechło
Kleszczów
Ligota Łabędzka
Łany
Łącza
Niekarmia
Niewiesze
Pławniowice
Poniszowice
Rudno
Rzeczyce
Słupsko
Taciszów
Widów

Sośnicowice obejmujące sołectwo:

Sośnicowice
Bargłówka
Kozłów
Łany Wielkie
Rachowice
Sierakowice
Smolnica
Trachy
Tworóg Mały

i pozostałe miejscowości:

Gajówka
Kuźniczka
Nowa Wieś
Podlesie
Sierakowiczki
Wesoła
Zamoście


Toszek obejmujące sołectwo:

Boguszyce
Ciochowice
Kotulin
Kotliszowice
Ligota Toszecka
Paczyna
Paczynka
Pawłowice
Pisarzowice
Płużniczka
Pniów
Proboszczowice
Sarnów
Wilkowiczki

Wielowieś obejmujące sołectwo:

Błażejowice
Czarków
Dąbrówka
Gajowice
Kielecka
Sieroty
Świbie
Radonia
Raduń-Borowiany
Wielowieś
Wiśnicze
Zacharzowice