Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Łukasz Wieloch

Komornik Sądowy Gliwice Łukasz Wieloch

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Łukasz Wieloch uprawniony jest do prowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom z właściwości Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Kancelaria komornicza posiada dostęp do systemu Komornik ONLINE.

komornik gliwice
komornik gliwice

Kontakt

Kancelaria Komornika Sądowego Łukasza Wielocha
ul. Jana Pawła 15 / 22 (II piętro)
44-100, Gliwice

tel. +48 32 233 09 97, 789 244 411, 789 244 374

Fax: 32 2330997

E-mail: gliwice.wieloch@komornikid.pl

www: www.komorniksadowygliwice.pl

ID EPU: 2521

Rachunek bankowy

ING Bank Śląski S.A.
04 1050 1214 1000 0092 4304 0699

Godziny urzędowania

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Komornik przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 7:30 do 16:00

Komornik Sądowy Gliwice to przedstawiciel władzy publicznej, który działa przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach, na Śląsku. Jest to zawód zaufania publicznego tzn. jest on gwarantem wykonalności wyroków wydanych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Skuteczny komornik wykonuje czynności egzekucyjne używając pieczęci urzędowej z godłem. Kancelaria komornicza korzysta także z ochrony prawa karnego, która przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

Co warto wiedzieć o działalności komornika Gliwice?

Kancelaria komornicza Śląsk zajmuje się prowadzeniem postępowania egzekucyjnego. Komornik w Gliwicach przy zastosowaniu właściwych środków przymusu, powinien dążyć do wyegzekwowania należności od dłużnika dla wierzyciela. Egzekucja jest przymusem, wszczyna się ją po przeprowadzeniu sprawy sądowej i po wydaniu tytułu wykonawczego.

Egzekucja może być przeprowadzana z:

  1. nieruchomości,
  2. wynagrodzenia za pracę,
  3. rachunków bankowych,
  4. innych praw majątkowych,
  5. ruchomości,
  6. przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

W momencie złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji rozpoczyna się postępowanie egzekucyjne.

Jakie prawa ma komornik na Śląsku?

Warto zaznaczyć, że komornik w Gliwicach ma pełne prawo wejść na daną posesję lub do domu, gdy właściciel jest nieobecny. Zgodnie z przepisami ma on prawo zarządzać otwieraniem mieszkań, a także innych pomieszczeń jak i przeszukiwać rzeczy i schowki. Gdyby tego typu działanie nie wystarczyło, skuteczny komornik może także przeszukać odzież, którą dłużnik ma aktualnie na sobie. Może on się także zdecydować na taki ruch, gdy dłużnik nie chce uczestniczyć w czynnościach egzekucyjnych lub gdy chce ukryć coś co ma przy sobie.

Skuteczny komornik przeprowadza także licytacje. Musi on dokonać obwieszczenia na ich temat przynajmniej na dwa tygodnie przed jej terminem. Wszyscy zainteresowani mogą sprawdzić na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy lub w Sądzie jakie nieruchomości będą poddawane licytacji komorniczej. Informacje na ten temat można także uzyskać bezpłatnie przez Internet. Dodatkowo są tam umieszczone dodatkowe, istotne informacje na temat wszelkich licytacji.